Algemene Voorwaarden

maart 2024


Behandelingen

Een behandeling wordt altijd voorafgegaan door een (kort) intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook uitleg gegeven over de behandeling, met name als de cliënt niet bekend is met de behandelvorm, bijv. Reiki. Daarnaast wordt ook besproken wat het doel van de behandelingen is.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De cliënt beslist daarmee zelf of hij/zij behandeld wilt worden. Indien noodzakelijk verwijst de behandelaar door naar een arts of andere specialist.

Voor behandeling van minderjarigen (tot 16 jaar) is er een schriftelijke en ondertekende toestemming nodig van een gezagdragende ouder of voogd. Daarbij is het noodzakelijk dat een gezaghebbende ouder of voogd aanwezig is tijdens de intake voor de uitleg van de behandeling. Indien gewenst kan de ouder aanwezig zijn tijden de behandelingen.


Afspraken en annulering

Het maken van een afspraak kan op de website per e-mail of telefonisch. Nadat een bevestiging per e-mail is gestuurd is de afspraak definitief. 

Het afzeggen van afspraken die niet nagekomen kunnen worden dienen ten minste 48 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan telefonisch of per e-mail. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt worden de kosten voor de behandeling of training in rekening gebracht.

Wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht doordat de afspraak feitelijk verschuift.

U ontvangt een factuur voor de extra kosten.


Betaling

Behandelingen kunnen direct per PIN betaald worden. Er kan ook worden gekozen voor het overmaken van het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de datum van behandeling. U ontvangt altijd een factuur per e-mail.


Betalingstermijn

Indien 14 dagen na de factuurdatum de betaling niet is gedaan, zal er contact met u worden opgenomen. U heeft dan 5 dagen om de betaling alsnog te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag daarna nog niet is betaald, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

Indien 28 dagen na de factuurdatum de betaling alsnog uitblijft zal de praktijk een incassobureau inschakelen om de betaling alsnog te innen. Alle bijkomende (incasso)kosten zullen bij u in rekening worden gebracht.

Mocht u klachten of opmerkingen hebben over een factuur dan dient u deze schriftelijk (per e-mail) in te dienen bij de praktijk. Dit dient te gebeuren binnen 7 dagen na de factuurdatum, Na deze termijn wordt de factuur als juist en vaststaand aangemerkt.

Bij een bezwaar tegen een betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijv. een kopie afschrift van de bank) mee te sturen. In dat geval zal het herhalingsverzoek ongedaan gemaakt worden.


Contact arts of specialist

Bij (ernstige) klachten mag het vanzelfsprekend zijn dat u uw arts of specialist raadpleegt en blijft raadplegen. De aanvullende ondersteuning door Reikipraktijk Sanitas is geen vervanging van uw huidige behandeling of medicatie. Indien gewenst kan er wel samen met de behandelend arts besproken worden hoe onze behandelingen aanvullend kunnen werken.


Discretie Reikipraktijk Sanitas

Bij het geven van reiki behandelingen is discretie heel erg belangrijk. Alle informatie die tijdens de behandeling wordt uitgewisseld wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden gedeeld met derden tenzij u hiervoor schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.


Klachten en geschillen

Mocht het voorkomen dat u na een behandeling een opmerking of klacht hebt over de behandelwijze, neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen gekeken naar een antwoord op uw opmerking of oplossing voor uw klacht. Dit kunt u het beste doen per e-mail via nick@reikipraktijksanitas.nl

algemen voorwaarden
Scroll naar boven