Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling (dit betreft niet alleen vermoedens van fysiek geweld, maar ook verwaarlozing, psychisch of seksueel geweld) gebruik ik de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Dit is een wettelijk vastgesteld stappenplan waarbij een professional de afweging kan maken voor een melding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indien het vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling volg ik de 5 stappen van de meldcode:

  1. Ik breng de signalen in kaart en leg deze vast
  2. Ik overleg met een collega
  3. Gesprek met de betrokkenen. Dit zal in beginsel de cliënt zijn waarbij hij/zij hierop kan reageren
  4. Afweging van het huiselijk geweld of kindermishandeling (indien nodig advies vragen aan Veilig Thuis)
  5. Beslissing om te melden of om hulp te verlenen

Bij de afweging onderzoek ik vooral of er sprake is van een acute of structurele onveiligheid.

Een melding aan Veilig Thuis meld ik altijd aan de cliënt. Met Veilig Thuis bekijkt Reikipraktijk Sanitas wat Reikipraktijk Sanitas kan doen om de cliënt en naaste betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld.

Als er, in overleg, besloten wordt om hulp te verlenen treed ik hierin op als vertrouwenspersoon waarbij ik wil benadrukken dat ik daarin volledig discreet ben en altijd met respect naar alle betrokkenen zal handelen.

Wil je meer hierover weten of met me in gesprek hierover dan kun je contact opnemen met me via de contactpagina.

Scroll naar boven